Về chúng tôi

Giới thiệu giáo viên


Martin Melkoumian, Giáo viên đạt chuẩn Ontario, Th&

Hiệu phó, TÆ° vấn sinh viên

Đã tốt nghiệp tại: Brock University

Dạy các môn: Lịch sá»­, Tiếng Pháp

Tôi có vinh dá»± được là má»™t phần trong sá»± tiến bá»™ và thành công của rất nhiều học sinh TIA. Giúp học sinh của mình xây dá»±ng được tình yêu trong việc học là mục tiêu của tôi, vì được chứng kiến học sinh trưởng thành, trở thành những con người chín chắn, tá»± tin thá»±c sá»± là má»™t trải nghiệm rất hạnh phúc. Là má»™t giáo viên và chuyên viên tÆ° vấn tâm lý cho học sinh, tôi mong Æ°á»›c được cho học sinh những công cụ cần thiết để đạt được những mong Æ°á»›c của mình, được đảm bảo là không có học sinh nào bị ở lại sau lÆ°ng, và được giúp học sinh phát triển theo từng khả năng của từng bạn.

Bilal Haj-Bakri, Giáo viên đạt chuẩn Ontario

TÆ° vấn sinh viên, giáo viên

Đã tốt nghiệp tại: (OISE), Đại học Toronto

Dạy các môn: Tiếng Anh, Tiếng Anh, Khoa học Xã h&

Sau khi tham gia TIA, tôi Ä‘ã dạy tiếng Anh, Nghề nghiệp và Công dân, và Dinh dưỡng. Trở thành má»™t giáo viên là má»™t kinh nghiệm hài lòng vì giáo viên chứng kiến ​​thành quả lao Ä‘á»™ng của họ trong sá»± phát triển của học sinh. Là má»™t cố vấn hÆ°á»›ng dẫn, tôi có thể giúp sinh viên lập kế hoạch cho phần còn lại của cuá»™c đời họ. Tôi Ä‘am mê tích hợp các phÆ°Æ¡ng pháp liên ngành để giải quyết vấn đề trong lá»›p học. TÆ°Æ¡ng lai của giáo dục là trong việc nuôi dưỡng các nhà tÆ° tưởng phê phán và công dân toàn cầu. Thông qua phÆ°Æ¡ng pháp sÆ° phạm phù hợp vá»›i văn hóa và học tập khác biệt, chúng ta có thể tạo ra những nhà lãnh đạo cho các thế hệ tÆ°Æ¡ng lai.

Vera Yu, Giáo viên đạt chuẩn Ontario, Th&

Giáo viên

Đã tốt nghiệp tại: U Ottawa

Dạy các môn: Toán học, Khoa học tá»± nhiên

I have been with TIA since 2015 as a mathematics and science teacher. I am a proud graduate of the University of Waterloo with a Master of Mathematics for Teachers and a Bachelor of Mathematics degree. I have also trained and hold a certification in adult education and online teaching facilitator. I have taught in an aboriginal community in northern Ontario for two years and in northern China for three years prior to teaching at TIA. I always have a lot of interesting stories to share.

Jennifer Xuan , Giáo viên đạt chuẩn Ontario

Giáo viên

Đã tốt nghiệp tại: University of Waterloo

Dạy các môn: Khoa học (tổng quát)

Tôi rất tá»± hào được làm giáo viên môn Kinh doanh và Khoa học tại TIA. Tôi có bằng Kinh tế, giúp tôi có thể thoải mái dạy nhiều môn học khác nhau. Trải nghiệm của tôi thá»±c sá»± rất quý báu cho cả bản thân và cho những học sinh mà tôi Ä‘ã dạy. Được nhìn các em học sinh tại TIA trưởng thành thá»±c sá»± là má»™t kinh nghiệm Ä‘áng nhá»›.

Paul Makkar, M.Ed., B.Sc.,

Teacher

Đã tốt nghiệp tại: Medaille College of Education, Ryerson University (Science)

Dạy các môn: Math and Science

Có chứng chỉ dạy: Bachelor's of Science in Chemistry (BSc) - Masters of Science in Adolescent Education

Math and Science for Grades 9 & 10 Chemistry and Physics for Grades 9 & 10 Grade 11 Functions Grade 12 Advanced Functions Grade 12 Calculus and Vectors AP Calculus AP Physics AP Chemistry

Michael Daniel Stolarski, OCT, B.Ed., BSc. TESOL/TESOL-advanced English

Teacher

Đã tốt nghiệp tại: OISE / Brock University

Dạy các môn: Online, English, Biology, Chemistry, Science (General)

I am a proud science teacher and role model here at TIA, and look forward to continuing my journey in education at TIA. I hold degrees in both education and science with a focus on biology, enjoy teaching lower-level mathematics, and have acquired TESOL/TESOL-advanced English teaching certifications. In addition, I have a few years of experience teaching online courses as well. I am very passionate about all aspects of science and connecting these topics to the real world. It has been a pleasure thus far watching TIA students grow and achieve their goals!

Rachel Nguyen, B.Ed, M.A. Applied Linguistics

Teacher, Student Counselor

Đã tốt nghiệp tại: Concordia University

Dạy các môn: ESL, English Literacy Course, Vietnamese

I am proud to be a teacher at TIA. I hold a degree in Applied Linguistics and have experience in teaching ESL and IELTS courses for international students. Being a student counselor at TIA, I am passionate about providing students with all the help and guidance they need to achieve their academic goals.

Miriam Anton, OCT, B.Ed., Special Ed.

Teacher

Đã tốt nghiệp tại: OISE / York University

Dạy các môn: ESL, Social Sciences

Có chứng chỉ dạy: ESL, Social Sciences, Politics, History, Food & Nutrition.

I am a passionate educator. I hold degrees in both science and education, with a focus in History and minor in Chemistry. I also enjoy History and Politics, helping students with problem-solving and teaching ESL. I am very passionate about all aspects of science and connecting these topics to the real world. Other passions of mine include; sports and music. I look forward to connecting your passions to history and p[olitics, it has been a pleasure of mine thus far watching my students grow and achieve their goals!

Nick Cruise, OCT, B.Ed., B.A

Teacher

Đã tốt nghiệp tại: Bachelor of Arts degree in French/English languages, literature, and linguistics

Dạy các môn: French, English & ESL

Có chứng chỉ dạy: Bachelor of Arts degree in French/English languages, literature, and linguistics, a Bachelor of Educ

I have taught French and English in Canadian high schools for 4 years. I have also had recent success in teaching ESL online. I have a strong knowledge of grammar, and the ability to perceive a learner’s strengths/weaknesses. In my spare time, I enjoy fitness, cooking, philosophy, yoga, and travel!

Chris Kim, OCT, M.Sc in Physics

Teacher

Đã tốt nghiệp tại: OCT, M.Sc in Physics

Dạy các môn: Math and Physics

I hold an M.Sc in Physics and have about 10 years of experience tutoring/teaching both mathematics and physics. I am an OCT-certified teacher.

Merhan Jamshidian, B.Ed, M.Sc

Teacher

Đã tốt nghiệp tại:

Dạy các môn: Physics, Advance Functions, Calculus & Vectors, Data Management

I graduated in applied mathematics. I have been teaching for 30 years, my favourite topics are math (all subjects) and physics. I like to help my students to look for new ways to find a better strategy to solve problems and improve in analyzing problems.

Alysha Shoemaker, MT., HBA

Teacher

Đã tốt nghiệp tại: University of Toronto, English Studies and Theology

Dạy các môn: English, Social Science, IELTS & SAT Preparation, Business & Writers Craft

I have been an educator for over five years, teaching students at the intermediate/senior level. In my most recent year of working in the field of pedagogy, I was given the opportunity to be the department head for studies in English at a private university preparatory institution. At the secondary school level, I have tutored students in preparation for the OSSLT and IELTS. I strongly believe in the importance of being a lifelong learner and teaching from the heart. I am passionate about making all students feel included, comfortable, and safe during the learning process, particularly while teaching about sensitive topics. My philosophy of teaching and learning is to make all educational experiences exciting, inspiring, and inclusive.

Harmandeep Sandhu, Teacher

Teacher

Đã tốt nghiệp tại: M.A Technology in Computer Science Engineering

Dạy các môn: Computer Science and Math

Có chứng chỉ dạy: M.A Technology in Computer Science Engineering

I am a highly motivated Graduate Degree holder employing creative teaching strategies to engage students fully in the learning process. I am passionate about teaching and simplifying computer science programs helping students learn the basics all the way to advanced concepts. Driven to inspire students to achieve personal and academic success.