Exclusive Private High School

Finest Secondary School Education

Tìm hiểu thêm

Day and Night School

Enhance your 2023 post secondary goal

Tìm hiểu thêm

STUDENT LIFE

Help students achieve better results.

Tìm hiểu thêm

Chương trình trung học phổ thông

Positive Learning Environment

Tìm hiểu thêm

Chương trình trung học phổ thông trực tuyến

E-School is a flexible, option for students to complete courses at their own pace.

Tìm hiểu thêm
Chương trình trung học phổ thông

All courses are organized on a semester system. The school year is divided into ...

E-School (Khoá học trực tuyến)

E-school benefits students who prefer a flexible learning option.

Chương trình chất lượng cao (UGP)

Dành cho những học sinh có mong ...

Các khoá học mùa hè /Các lớp học buổi tối

We offer night school and summer school courses to help students who want to com ...

Các lớp học buổi tối

We offer night school and summer school courses to help students who want to com ...

Chuyển tiếp sang TIA?

Chúng tôi chào đón tất cả học sinh đến từ các trường công lập, công giáo và tư thục ở Ontario, các tỉnh bang và các quốc gia khác.

Tìm hiểu thêm

Video cho trường tư thục TIA

Học viện Quốc tế Toronto là một trường trung học luân chuyển cung cấp chương trình học nhằm thúc đẩy tính tự lập và tạo động lực tốt hơn, khác với hệ thống trường học thông thường.

Tại TIA, nhân viên của chúng tôi có trình độ và hướng học sinh để giúp họ trở thành người học thế kỷ 21, đào tạo các ứng cử viên lý tưởng cho giáo dục sau trung học đầy thử thách.

Câu chuyện thành công của học sinh

Là một phần thành công của TIA, với tỷ lệ hơn 90% được chấp nhận vào các trường đại học hàng đầu của Canada

Tìm hiểu thêm

Các địa điểm ở Khu vực Toronto.

Với các địa điểm vị trí thuận lợi của trường nằm gần khu vực có nhiều thư viện như Thư viện Trung tâm Mississauga và Thư viên Công cộng Oakville.

Tìm hiểu thêm