Các dịch vụ cho học sinh

Dịch vụ tư vấn


Dịch vụ tư vấn

Để giúp học sinh hoà nhập vào môi trường mới, TIA thường xuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn tai trường. Dù học sinh có câu hỏi liên quan đến học thuật hay lựa chọn ngành học hay đơn thuần nhu cầu được lắng nghe, các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn chú ý đến từng học sinh. Các chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ các em từng bước một trong suốt quá trình nộp đơn vào đại học/cao đẳng. Tại TIA, chúng tôi hiểu rằng mỗi lựa chọn mà phụ huynh-học sinh đưa ra là một quyết định quan trọng, chính vì vậy mà chúng tôi luôn chú trọng và đưa ra lời khuyên lời tư vấn phù hợp nhất cho từng học sinh để chắc chắn rằng các em có sự lựa chọn đúng đắn.

 

Tương tự, chúng tôi còn cung cấp lời khuyên và hỗ trợ các học sinh quốc tế các vấn đề liên quan đến Visa du học.

 

Để bảo đảm sự thành công của từng học sinh, các buổi trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh được tiến hành thường xuyên. Những hoạt động này giúp nhà trường kết hợp với gia đình để tập trung vào tiến độ học tập của học sinh và hỗ trợ các em phát triển tiềm năng.