Các dịch vụ cho học sinh

Chương trình chăm sóc đặc biệt TIA


Việc Ä‘i du học nên bắt đầu vá»›i việc hoạch định kế hoạch học tập hợp lý.

ChÆ°Æ¡ng trình chăm sóc T.I.A đặc biệt quan tâm tá»›i học sinh quốc tế có ý định vào học các trường đại học/cao đẳng ở khu vá»±c Bắc Mỹ.

Học sinh quốc tế nên hiểu rõ rằng việc được chấp nhận vào má»™t trường đại học chỉ là khởi đầu của hành trình học tập của họ mà không đảm bảo được thành công trong hệ thống trường đại học.

Học sinh, vì thế, cần được hÆ°á»›ng dẫn Ä‘úng cách để chuẩn bị cho việc học đại học/cao đẳng.

Chúng tôi tập trung vào há»— trợ học sinh phát triển những kỹ năng học tập cần thiết để có thể thành công được ở trường đại học/cao đẳng cÅ©ng nhÆ° việc luyện học sinh ôn thi TOEFL hoặc SAT để có thể được chấp nhận vào các trường đại học/cao đẳng.

ChÆ°Æ¡ng trình chăm sóc đặc biệt T.I.A có thể giúp học sinh đặt ra những mục tiêu học tập phù hợp và hÆ°á»›ng dẫn họ để vÆ°Æ¡n đến những giấc mÆ¡ của mình.

 

 

ChÆ°Æ¡ng trình chăm sóc đặc biệt T.I.A cung cấp những dịch vụ sau Ä‘ây:

 1. KhÆ¡i gợi tiềm năng và nhận biết phÆ°Æ¡ng pháp học phù hợp cho má»—i học sinh.
 2. Chọn ra chÆ°Æ¡ng trình học, lịch học và thời hạn thi tuyển phù hợp.
 3. Các học kỳ chạy xuyên suốt năm học, bao gồm học hè và học buổi tối.
 4. Cung cấp thư chấp nhận học để xin thị thực visa.
 5. Đội ngÅ© giáo viên có chứng chỉ OCT (Hiệp há»™i giáo viên Ontario) và nhân viên quan tâm sâu sắc
 6. TÆ° vấn kịp thời cho học sinh về mục tiêu cho đại học/cao đẳng
 7. Liên tục theo dõi quá trình học tập và thông báo cho gia Ä‘ình học sinh
 8. ChÆ°Æ¡ng trình kiểm tra Ä‘ánh giá học lá»±c và phát triển kỹ năng ngôn ngữ
 9. ChÆ°Æ¡ng trình học nâng cao sau giờ học
 10. Khóa học ôn thi TOEFL, SAT và AP
 11. Dịch vụ bảo trợ cho học sinh từ 18 tuổi trở xuống