Quy trình nhập học

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ


CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

Du học sinh quốc tế tham dá»± chÆ°Æ¡ng trình học toàn thời gian

Trường hợp 1: Giấy phép học tập (Study Permit) bị từ chối

 1. Tất cả các khoản phí sẽ được hoàn trả, ngoại trừ phí đăng kí nhập học ($350 cho chÆ°Æ¡ng trình thông thường hoặc $500 cho chÆ°Æ¡ng trình UGP) và chi phí quản lý ($200), sẽ được hoàn trả nếu du học sinh không được cấp giấy phép du học bởi Sở Di trú và Nhập cảnh Canada. Du học sinh cần cung cấp cho nhà trường thÆ° từ chối từ phía Lãnh Sá»± Quán.
 2. Quy trình hoàn trả học phí được xá»­ lý khi ThÆ° mời nhập học và Biên nhận học phí được hoàn trả. Toàn bá»™ quy trình được xá»­ lý trong 4-6 tuần.


Trường hợp 2: Học sinh chÆ°a ná»™p hồ sÆ¡ xin Visa/giấy phép nhập học

 1. 70% số tiền học phí, ngoại trừ phí đăng kí ($350 cho chÆ°Æ¡ng trình thông thường hoặc $500 cho chÆ°Æ¡ng trình UGP) và chi phí quản lý ($200), sẽ được hoàn trả nếu học sinh chÆ°a ná»™p hồ sÆ¡ cấp giấy phép Ä‘i học và rút hồ sÆ¡ nhập học trÆ°á»›c khi kì học chính thức bắt đầu.
 2. Quy trình hoàn trả học phí được xá»­ lý khi ThÆ° mời nhập học và Biên nhận học phí được hoàn trả. Toàn bá»™ quy trình được xá»­ lý trong 4-6 tuần.


Học phí sẽ không được hoàn trả đối vá»›i các trường hợp sau:

 1. 1- Sau khi học sinh Ä‘ã được cấp giấy phép Ä‘i học (Study permit), học phí sẽ không được hoàn trả ngay cả nếu học sinh rút Ä‘Æ¡n nhập học dÆ°á»›i bất kì hình thức nào.
 2. 2- Học phí hoặc má»™t phần học phí Ä‘ã Ä‘óng sẽ không được hoàn trả khi học sinh Ä‘ã bắt đầu tham dá»± khoá học.
 3. 3- Học phí sẽ không được hoàn trả nếu học sinh thay đổi trạng thái định cÆ° trong quá trình học. Du học sinh quốc tế trở thành thường trú nhân (PR) sẽ không được hoàn trả mức hoc phí Ä‘ã Ä‘óng.
 4. 4- Học sinh không được hoàn trả học phí nếu vi phạm các luật lệ của trường và buá»™c thôi học. 

Học sinh quốc tế bán thời gian

 1. 1- Nếu học sinh rút Ä‘Æ¡n đăng kí khoá học trong vòng 30 ngày trÆ°á»›c khi ngày học đầu tiên bắt đầu, toàn bá»™ học phí được hoàn trả.
 2. 2- Nếu học sinh rút Ä‘Æ¡n đăng kí khoá học trong phạm vi ngày 1 đến ngày 29 trÆ°á»›c khi ngày học đầu tiên bắt đầu, học sinh được hoàn trả tiền học phí nhÆ°ng không được hoàn trả phí đăng kí ($100)
 3. 3- Quy trình hoàn trả học phí được xá»­ lý trong vòng 2-3 tuần
 4. *Khi khoá học Ä‘ã bắt đầu, học sinh sẽ không được hoàn trả học phí

Học sinh bản địa toàn thời gian

 1. 1- Nếu học sinh rút Ä‘Æ¡n nhập học trong phạm vi 60 ngày trÆ°á»›c ngày học đầu tiên, tiền học phí sẽ được hoàn trả.
 2. 2- Nếu học sinh rút Ä‘Æ¡n nhập học trong phạm vi ngày 1 tá»›i ngày 59 trÆ°á»›c ngày học đầu tiên, tiền học được hoàn trả nhÆ°ng không được hoàn trả phí đăng kí ($150)
 3. 3- Quy trình hoàn trả học phí được xá»­ lý trong vòng 2-3 tuần
 4. *Khi khoá học Ä‘ã bắt đầu, học sinh sẽ không được hoàn trả học phí

Học sinh bản địa bán thời gian

 1. 1- Nếu học sinh rút Ä‘Æ¡n đăng kí khoá học trong vòng 30 ngày trÆ°á»›c khi ngày học đầu tiên bắt đầu, toàn bá»™ học phí được hoàn trả.
 2. 2- Nếu học sinh rút Ä‘Æ¡n đăng kí khoá học trong phạm vi ngày 1 đến ngày 29 trÆ°á»›c khi ngày học đầu tiên bắt đầu, học sinh được hoàn trả tiền học phí nhÆ°ng không được hoàn trả phí đăng kí ($100)
 3. 3- Quy trình hoàn trả học phí được xá»­ lý trong vòng 2-3 tuần
 4. *Khi khoá học Ä‘ã bắt đầu, học sinh sẽ không được hoàn trả học phí