Các chương trình đào tạo

E-School (Khoá học trực tuyến)


TIA cung cấp đa dạng các khoá học trực tuyến, cho phép học sinh học theo tiến độ của bản thân. Với nền tảng Moodle, học sinh được cung cấp các bài học, bài tập, và các bài kiểm tra, đồng thời thông qua sự giao tiếp đều đặn với giáo viên và nhận được sự chỉ dẫn chi tiết nhất.


  Các điểm nổi bật
  • Các môn học được giảng dạy bởi giáo viên có bằng cấp của tỉnh Ontario (OCT).
  • Các khoá học có thể truy cập mọi lúc mọi nơi
  • Có thể đăng kí bất kì khoảng thời gian nào
  • Có thể học nhiều môn học cùng lúc
  • Tất cả giáo trình đều đã sẵn sàng cho việc học của học sinh
  • Các bài kiểm tra đánh giá đa dạng
  • Hoàn tất môn học trong vòng 110 giờ
CÁC MÔN HỌC Ở BẬC TIỂU HỌC
LỚP 7

ART7E - Hội hoạ (Sắp mở)

DRM7E - Kịch (Sắp mở)

ENG7E - Tiếng Anh (Sắp mở)

MDM7E - Toán 

SCI7E- Khoa học

LỚP 8

DRM8E - Kịch (Sắp mở)

ENG8E - Tiếng Anh 

FRN8E- Tiếng Pháp

HIS8E- Lịch sử (Sắp mở)

MDM8E - Toán học 

SCI8E- Khoa học

CÁC MÔN HỌC Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ESL COURSES

ESLAO - Tiếng Anh ngoại ngữ, mức độ 1

ESLBO - Tiếng Anh ngoại ngữ, mức độ 2

ESLCO - Tiếng Anh ngoại ngữ, mức độ 3

ESLDO - Tiếng Anh ngoại ngữ, mức độ 4

ESLEO - Tiếng Anh ngoại ngữ, mức độ 5

GRADE 9

BBI1O - Kinh doanh cơ bản

CGC1D - Địa lý Canada

ENG1D - Tiếng Anh

FSF1O- Tiếng Pháp

GLS1O - Kĩ năng học tập

MPM1D - Toán cơ bản

PPL1O - Giáo dục thể chất

SNC1D – Khoa học

GRADE 10

BBI2O - Kinh doanh cơ bản

CHC2D - Lịch sử Canada

CHV2O - Giáo dục công dân

ENG2D - Tiếng Anh

GLC2O - Hướng nghiệp

MPM2D - Toán cơ bản

SNC2D - Khoa học

GRADE 11

AWQ3M - Nhiếp ảnh

CHT30 - Lịch sử thế giới  (Sắp mở)

ENG3U - Tiếng Anh

EMS3O - Truyền thông

ICS3U - Khoa học máy tính cơ bản

MCR3U - Toán

SBH3U - Sinh học

SCH3U - Hoá học

SPH3U - Vật lý

GRADE 12

BBB4M - Kinh doanh quốc tế

BOH4M - Quản lý kinh doanh

CIA4U - Phân tích tình kinh kinh tế cơ bản

ENG4U - Tiếng Anh

EWC4U - Kĩ năng Viết

HSB4U - Sự thay đổi của xã hội

ICS4U - Khoa học máy tính

LKBDU - Ngôn ngữ quốc tế, tiếng Hoa

LKKDU - Ngôn ngữ quốc tế, tiếng Hàn

LKPDU - Ngôn ngữ quốc tế, tiếng Việt

MCV4U - Toán 12, đạo hàm và Vector

MDM4U - Quản lý dữ liệu

MHF4U - Toán 12, đạo hàm

OLC4O - Kĩ năng đọc viết

SCH4U - Hoá học

SBI4U - Sinh học

SPH4U - Vật lý

EXPLORE YOUR COURSE OPTIONS. CLICK HERE