Quy trình nhập học

Chuyển trường đến TIA?


TIA là một trường THPT tư thục được phép cấp tín chỉ để tốt nghiệp THPT Ontario. Chúng tôi chào đón tất cả các học sinh đến từ các trường công lập, trường đạo, và các trường tư thục khác trong tình Ontario, đến từ các tỉnh khác và các nước khác. Chuyển đến TIA từ trường hiện tại của bạn đơn gian hơn bạn nghĩ rất nhiều, hãy liên hệ với chúng tôi trước khi quá muộn.

Tôi đến từ trường khác thuộc tình Ontario
Hướng dẫn kế hoạch tương lai
Đăng ký học tại TIA
Chọn cơ sở
Quy trình chuyển trường sang TIA
Chọn lớp
Lớp học bắt đầu
Tối đến từ tỉnh khác thuộc Canada
Hướng dẫn kế hoạch tương lai
Kiểm tra các hồ sơ
(Học bạ, hộ chiếu, phiếu khám sức khỏe, etc. Gửi qua email hoặc fax)
Đăng ký học tại TIA
Chọn cơ sở
Chọn lớp
Lớp học bắt đầu
Tôi là học sinh quốc tế
Kiểm tra các hồ sơ
(Học bạ, hộ chiếu, phiếu khám sức khỏe, etc. Gửi qua email hoặc fax)
Hướng dẫn kế hoạch tương lai
Đăng ký học tại TIA
Chọn cơ sở
Kiểm tra đánh giá
Chọn lớp
Thư nhập học
Apply xin thị thực
Sang trường
Tập trung chuẩn bị trước năm học
Lớp học bắt đầu